Minimum maliyet maksimum fayda…

İş Geliştirme / Danışmanlık

İşletmelerin kısa, orta ve uzun vade de alternatifli sorunlarını belirleyip alternatifli  çözümler üretiyoruz. Başta depo yönetimi olmak üzere üretim takibi, talep yönetimi, sayım, personel performans, verimliliği artırma, süreç yönetimleri, zaman planlamaları, raporlandırma, yazılım, entegrasyonlar, barkod kültürü, kalite kontrol, lojistik, evrak yönetimi, izlenebilirlik, satış yönetimi alanlarında iş geliştirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Prosedür Hazırlama

Süreç Yönetimi

İşletme Analizi

Talep Yönetimi

Örnek çalışma alanlarımız…

Üretim Takibi

Personel Analizi

Yazılım

Depo Yönetimi

Prosedür Hazırlama 

İşletmelerin belirli bir standart oluşturularak yönetilmesi ve geleceğe hazırlanması için yaptığımız çalışmalardır. Öncelik olarak temel hareketler üzerinde prosedürler hazırlanıp doğal koşulların dışına çıkılması halinde de uygulanacak yöntemlerin belirlediğimiz bir çalışmadır. Temelinde tüm personelin konuyla ilgili  görevlerinin hareket planlarının zamanlarının belirlediği belirli şartları ve süreleri kapsayan yazıya dökülmüş kurallar bütünü hazırlamaktayız. Bu çalışmalar sektöre ve işletmelere göre birbirinden bağımsızdır. Kısa orta ve uzun vadede alternatifli sorunlar ve çözümler göz önüne alınarak hazırlanmaktadır.

 Bazı çalışma alanlarımız ;

 • Satınalma / Mal kabul prosedürü
 • Satış / Sevkiyat prosedürü
 • Sayım prosedürü
 • Evrak hazırlama ve  kullanım prosedürü
 • Üretim / Ham madde / Talep yönetimi prosedürü
 • Demirbaş takibi prosedürü

Süreç Yönetimi

 İşletmenizde yapacağımız analizlerle birlikte temel süreçleri hareketleri tespit ediyoruz. Bu hareketler her işletmede farklılık göstermektedir. İşletmenin bulunduğu sektöründe önemli bir payı olmaktadır.  Genel olarak kavramlaştırdığımızda ana hatlar ;

 • Tanımlama ve kayıt işlemleri
 • Karar alma ve uygulama süreci
 • Dökümana dönüştürme, evrak takibi
 • Mal Kabul
 • Üretim
 • Sevkiyat
 • Satış
 • Raporlandırma

 Temel hedefimiz süreçlerin -A,-B,-C çalışma modellerinde  standarta ulaşmak, alınan eğitimlerin davranışa dönüşmesini sağlamak. İşletmenin insana bağlı kalmasından öte geçip sistemsel oalrak ticari hayatını sürdürmesi çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

İşletme Analizi 

İşletmenizde yapılacak analizlerle birlikte öncelikle  kısa orta ve uzun vade de alternatifli sorunların tespiti çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu sonuçlara bağlı olarak  alternatifli olarak kısa orta ve uzu vadede çözümler üretiyoruz.

Birlikte ürettiğimiz çözümlerin şirket bünyesine dengele bir şekilde adapte olmasını sağlıyoruz. Görev yetki ve sorumluluklar tanımlar dengeyi bozmayacak şekilde yeniden uyarlayıp ihtiyaç olması halinde teknolojik yatırımlar konusunda planlama yapıyoruz.

Evrak Kullanımı ve Dijital Yapının Kurulması

Şirket bünyesinde kullanılan tüm evrakların analizlerini yapıp verim, zaman, maliyet olarak yansımalarını belirliyoruz. Buna bağlı olarakta verimli evrak kullanılması mümkünse azaltılması ve sonuçlara bağlı olarak hazırlıklar yapıp dijitalleşme sürecini başlatıyoruz.

Personel Analizi

İşetmenizde gerçekleştirdiğimiz analizlerle personelinizin sayısal, eğitim ve verim anlamında ihtiyaçları belirliyoruz. Hazırladığımız data ve raporlar ile birlikte kısa orta ve uzun vade de çözümler üretiyoruz. 

Yazılım 

İşletmenizde hali hazırda bulunan veya alınması düşünülen yazılımların araştırılması artı ve eksilerinin belirlenmesi çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yazılımların daha verimli çalışması  varsa eksiklerinin giderilmesi, kullanıcı ile yazılım barıştırılmasını sağlıyoruz. 

Yeni bir yazılım yatırımı yapılacaksa işeltmenin yapısınına uygun, maksimum düzeyde verim sağlayacak yazılın, proramların araştırılması alternatiflerinin belirlenmesi , işletmeye entegresi, sistemin denetimi , minimum maliyette olmasını ve takibini gerçekleştiriyoruz.

Sayım

İşletmenizde depo alanlarında veya sayıma konu olacak tüm kavramların analizlerini yapıp sayım  prosedür  hazırlıyoruz. Gerekli eğitimleri verdikten sonra verimli, hızlı ,sağlıklı sayım yapılmasını sağlayıp denetimini gerçekleştiriyoruz.