Yapılacak Ön Hazırlıklar

_

Otomasyon seçimi Öncesi hazırlıklar?

Otomasyonu seçerken Depo & Lojistik Müdürü ne yapmalı ?

Bugün, tedarik zinciri yönetimi ve en yüksek performansı sağlamak için her zamankinden daha fazla önemli olan kritik başarı faktörü, depo verimliliğini etkili bir şekilde yönetmektir.

Deponuza En son teknolojilerin uygulanması, depo faaliyetlerini geliştirmek,çalışanların verimliliğini artırmak, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlayacaktır. Doğru sistemin uygulanması ile; çalışanları, müşterileri, satıcıları,ve deponuzdaki işlemleri hızlandırabilir ve yüksek yatırım getirileri ( ROİ ) sağlayabilirsiniz.

Depo Yönetim sistemi satınalma sürecinde size düşen proje basamakları;

1- Yeni bir sistem için üst yönetime bir iş senaryosu oluşturun
2- Bir Proje ekibi oluşturun
3- Mevcut Sisteminizi değerlendirin. Fikirler alın
4- Yeni Otomasyon ile birlikte Çalışacağı Programların entegrasyonunu değerlendirin.
5- En doğru seçimi yaparken kaliteden ve karlılıktan ödün vermemeniz gerektiğini hatırlayın
6- Zaman kazanmanın maliyetler üzerine olan etkisini göz önüne alın
7- Bayilerinizle ortak çalışabilecek güçlü bir otomasyon sistemi konusuna odaklanın.
8- Uygulama zamanını düşünün
9- Doğru sistemi seçin

Şimdi Bu basamakları sırasıyla gözden geçirelim. Detaylarda ne yapmamız gerekiyor bakalım. Lütfen önerileri değerlendirin.

1-Yeni bir sistem için üst yönetime bir iş senaryosu oluşturun

Bir Depo yöneticisi veya bu programları satın almayı önerecek kişi veya WMS uygulanması için en büyük zorluk doğru sistemi bulmak değil, yönetim ekibinin geri kalanını ikna etmek, inandırıcı verileri sunmak, kolaylaştırılmış bir fikri satmak muhasebe açısından kazanımlar getirdiğini ispatlamak, olabilir. Çünkü Üst yönetim ekibi yatırımın geri dönüşünü önemsiyor olacaktır, hata oranlarını, iş gücü ve zaman kazanımlarını merak ediyor olacaktır. Sistemi satın alacağınız yazılım satıcısının size bu konularda elinizi güçlü kılacak bilgileri de vermesi sizin Üst yönetime karşı hazırlıklı bir sunum yapmasını sağlayacaktır. O nedenledir ki bu kararı verirken yalnız kalmamanız önemli. Senaryolarınızı oluşturmanız, gündem oluşturmanız için en iyi seçenektir. Bu hazırlıkla Üst yönetim için faydaları kanıtlamanız mümkün olacaktır.

2- Bir Proje ekibi oluşturun:
Şirketinizin yeni bir sisteme olan ihtiyaçları ne?
Bu sistem hangi fonksiyonları içermeli?
Buna karar verecek kişimler kimler olmalı?
Bu proje ekibinde bulunacak kişilerin rolleri ve yetkileri ne olmalı?
Bu soruların cevabını bulmak, İşte bu roller tanımlamak projeyi yönetecek kişinin ( muhtemelen depo veya lojistik müdürü) bu süreci etkili bir şekilde yönetmesine destek sağlayacaktır.Üst yönetimin ikna edilmesindeki basamakları basitleştirmeye yarayacaktır.
İşletmenizin boyutuna bağlı olarak ekip üyeleri; Depo / ambar veya Lojistik Müdürü, Finans veya muhasebe müdürü(veya sorulusu) ve IT direktörü(sorumlusu) olmalıdır.
Kurduğunuz ekibin doğal olarak tek sorumluluk alanı bu olmayabilir. O nedenle görev tanımlarının yapılması, iş öncelik sıralarının yeniden belirlenmesi gerekebilir. İşin seçimi ve uygulanmasında da Proje ekibinize bu işi almak için kaynak olduğundan da emin olmak gerekir.

[box type=”info”] Şu ana kadarki deneyimlerimize göre şunu söylemek mümkün; bu projeyi hayata geçirecek kişinin ( depo / ambar veya lojistik müdürü ) tüm süreçleri etkin bir şekilde yönetebildiğini, ancak; projenin yönetime sunulması basamağında; proje ekibinin olmamasının en önemli sorun olduğunu, uzun zaman süren çabaların muhasebenin veya IT nin konuya soğuk durması, üst yönetimin faydaları tam anlamaması nedeniyle hayata geçemediğini deneyimledik. ( çünkü çoğu zaman o sunum esnasında duymuş olabiliyor, angarya veya gereksiz yatırım olarak görebiliyorlar) O nedenle mutkala bir proje ekibine ihtiyacınız var. Ve birlikte çalışmalısınız. [/box]

3- Mevcut Sisteminizi değerlendirin. Fikirler alın.
Şu anki sisteminizde nasıl bir değişikliğe ihtiyacınız olduğunu ? diğer departmanları da katarak tartışın. Gelişim alanları ve ihtiyaçlarınızın neler olduğunu belirlemeniz gerekiyor.
Şu an düzgün çalışan nedir? Ne değildir? Teknolojisi mevcut süreçlerinizi otomatikleştirmek ve aynı zamanda daha da iyileştirmek için yeterlimi, hangi süreçlerinizi karşılamada yetersiz kalıyor. Bunların üzerinde düşünün., çözüm yollarınızı artırmada faydalı olabilir.
Sorunlarınızı çözmek için daha yeni bir sisteme ihtiyacınız var olduğunu biliyorsunuz. Yeni depo yönetim sistemi işletmeniz için başarılı bir seçim oluşturmalı. Yeni depo otomasyonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için sadece teknolojiyi mevcut süreçlere eklemekten daha fazlasına ihtiyacınız var…

Depo Yönetim sisteminin seçiminde sizinle çalışacak Ekip üyeleriniz için bu yeni ihtiyaçların; sinir bozucu, gereksiz ya da etkisiz bulmak konusundaki fikirlerini dile getirmede samimi olmaya teşvik edin. Özellikle sistemi kullanacak depocularla ve diğer çalışanlarınızla da fırsat buldukça bu konuyu değerlendirmenin faydalı olduğunu hatırlayın.Çünkü işletmeniz için seçeceğiniz yeni depo yönetim sisteminde tüm fikirlerin değerli olduğunu , bütçenin onaylanması ve yönetimin iknasının gerekli bir kural olduğunu, özellikle çalışanlar için bu kabullenme sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinin sistemin benimsenmesi ve işlerin otomatikleşmesinde etkili olacağını unutmayın. Hiçbir yenilik direnç gösterilmeden kabul edilmediğini de hatırlayın.

4- Yeni Depo Otomasyonu ‘ nuz ile birlikte Çalışacağı Programların entegrasyonunu değerlendirin.

Muhasebe programınız ve ERP sistemi ile entegre bir WMS yazılımı seçilmesi diğer departmanlar ve deponuz arasında tam bir denetim ve bilgi akışı sağlamalıdır. Diğer sistemlerinize entegre bir “depo otomasyonu sistemi” , elle müdahaleleri ve programlar ararı iletişim hatalarını ortadan kaldırarak, doğru ve güncel “stok denetimi ve kontrolü sağlarken, muhasebe verileri ile senkronizasyon sıkıntısı yaşamadan depo faaliyetleri devam edecektir.

[box type=”info”] Elia Bilişim olarak şu ana kadar Depo Yönetim Sistemleri kurduğumuz işletmelerde seçilmiş diğer marka WMS yazılımlarının pek çoğunu devre dışı bırakan ana unsurun bu gibi yazılımlar arası iletişim sorunları olduğunu sadece fiyat göz önünde bulundurularak yapılan seçimlerin işletmelere daha fazla masraf açtığını da belirtmek isteriz.

Düzgün çalışan bir depo otomasyon sistemi için sipariş toplama, sevkiyat, fire, sarf, stok gibi bilgilerin finans ve muhasebe verileri ile derinlemesine bilgi-veri teminini kolay ve güvenilir bir şekilde sağlaması gerekliliği de unutulmamalıdır. Burada gerçekten önemli olan istenilen bilgiye doğru seviyede ve doğru arayüzle ulaşılması, işlerin zorlaştırılması değil kolayca halledilmesi olmalıdır. Depo otomasyonunu seçerken bu konu diğer departmanlar için de oldukça önemli bi konudur. [/box]

5- En doğru seçimi yaparken kaliteden ve karlılıktan ödün vermemeniz gerektiğini hatırlayın

Doğru Depo yönetim yazılımı, depo personelinin verimliliğini en üst düzeye çıkarmalıdır. Depo otomasyonu; sıkıcı, zaman alıcı, angarya görevlerden çalışanları uzak tutmalı ve onları, zamanında ve doğru teslimat/ depolama için odaklanmalarını sağlamalı. Kısacası depocunuz bu nasıl olacak la ilgilenmemeli, sadece kendine gelecek görevleri sırasıyla yapabilmeli. Elia bilişimin sunacağı otomasyon yazılımlarının detaylarında olduğu gibi.Bu gibi çalışacak bir depo otomasyonu doğru yönetildiğinde şirketlerin depolama, taşıma, dağıtma, faturalandırma vb vb…envanter uyumluluğunu artırarak büyük faydalar sağlayacaktır.

Eski ve yavaş hareket eden depolar dan farklı olarak Stok maliyetlerini, taşımave depolama maalihyetlerini düşürerek işletmelerin karlılığını artırır.

6- Zaman kazanmanın maliyetler üzerine olan etkisini göz önüne alın

Depo yönetim sistemlerinin işletmelere zaman kazandırmasını da göz önünde bulundurun.
Doğru tutulamayan stokların,bekleyen iş emirleri veya siparişlerin, kendi rafında bulunamayan ürünlerin, sorumluluk alanı dışında başka işlere yönlenen depocuların zaman açısından işletmenize getireceği kayıplara odaklanın.
Gereksiz iş yükü ile boğuşmadan deponuzda doğru planlama ve hedeflerin kullanılması konusuna odaklanın. Bu size Yeni satın alacağınız depo otomasyonunu üst yönetime anlatırken ve bütçe onayı alırken kolaylık sağlayacaktır.

7- Bayilerinizle ortak çalışabilecek güçlü bir otomasyon sistemi konusuna odaklanın.

İdeal bir bayi ağının, depo yönetimi, muhasebe, sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, EDI ve kablosuz veri toplama sistemleri ile entegrasyon da dahil olmak üzere uçtan uca sizin deponuzla ortak dili konuşmasında fayda vardır.
Bayilerinizin yazılımlarının sizin Depo Otomasyonunuz ile uyumlu olmasının diğer bir önemi ise zaman ve veri kaybının yaşanmayacak olmasıdır. Her sipariş veya sevkiyat için farklı verilerin veya işlemlerin bertarafının sağlanması zaman kazancı ve verimlilik artışı sağlayacaktır.
Bu nedenledirki, bayileriniz veya birlikte çalışacağınız gerek büyük gerek küçük müşterileriniz için;
bir vizyon oluşturacak
Servis ağı ve güncelleme desteği yüksek,
Ülke genelinde kolaylıkla çözüm bulunabilecek bir Yazılım ve donanım firmasına ihtiyacınız olduğunu göz önünde bulundurun.

Elia Bilişim gibi bir yazılım ve donanım sağlayıcının Tüm Türkiye geneline hizmet verdiğini unutmayın.

8- Uygulama zamanını düşünün

Sorunsuz ve hızlı çalışan, güncelleme desteği sunan bir çözüm bulana kadar arayın.Doğru depo otomasyonunu bulmada gerçekleştireceğiniz bu arayış Yeni Depo Yönetimi sisteminizin sizin siteminize adaptasyon süresini kısaltacaktır… Programı kullanacak depocularınıza ve bayilerinize tedarikçilerinize daha kaliteli hizmet almak için neye ihtiyaçları olduklarını sorun. Bu sistemde onlara sunacağınız avantajları da anlatın.

9- Doğru sistemi seçin

EN iyi yazılımın araştırması sizin ihtiyacınızı karşılayacak yazılımın yetenekleri ve servis hizmetlerinin karşılaştırılmasıyla başlar aslında.
Teknik destek alanındaki sunacakları, referansları ve alt yapısının gücü göz önüne alınarak gelecekteki stratejik ortağınızı seçmenin zamanı gelmiştir.