İnsan kaynaklı hatalar

_

Depo otomasyonu seçiminde insan kaynaklı hatalar

Hata 1: Yeterli ön hazırlık yapmamak

Depo otomasyonu sisteminin incelenmesi ve seçilmesi için zaman ve bireysel çaba gereklidir.  Bu hazırlık ve bilgiler kuruluşunuzun depo otomasyonu seçimi için kritik önem taşımaktadır.
Elia bilişimin sunduğu bu klavuzdaki bilgiler doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır.

Hata 2 : Depo otomasyonunun sağlayacağı faydaları anlayamamak

Depo işlemleri ve ilgili fonksiyonları bir depo otomasyonu yazılımı ile otomatikleştirmek kuruluşunuzun önemli ölçüde zaman ve para kazanmasını sağlayabilir
Ancak , aynı zamanda, sisteminizde otomasyon  tabanlı uygun donanım, nakliye sistemleri ve depo ekipmanları, muhasebe ve ERP  ile mevcut süreçler arasında uyum sağlayamıyorsa  yapılan yatırımın geri dönüşü yeteri kadar sağlanamayacaktir.

Hata 3 : Yüksek Standartlı Kalite hedeflerini reddetmek

Çoğu zaman gelecekteki; Verimlilik artışı, daha iyi depo yönetimi ve verimli depo kullanımı, geliştirilmiş müşteri hizmet kalitesinde artış ve diğer faktörler gibi pek çok konuda , alınacak yeni bir Depo yönetim sisteminin işletmeye sağlayacağı faydaları hesaplamak zor olabilir.
Unutmayınız. Bu tür faydalar önemli ölçüde işletmelere kazanç sağlayacaktır. Bir değerlendirme yapılırken bu beklentiler  önemsiz alanına itilmemelidir.
Elia Bilişim olarak deneyimlerimiz göstermiştir ki; Seçilecek yazılımın depo personelinin  iş yükünü artırmamış firma standartlarında yer alan  yüksek  kalite hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırmış, iş yükünü azaltmıştır.

Hata 4 : Sorumluluğu Başkasına Yıkmak
Yönetim kadrosunun  ve diğer kilit personelin Otomasyon  seçimi ve uygulanması sürecine dahil edilmelmesi en iyi yöntemdir. Projenin başarısı için Yönetiminde bu seçimde ihtiyaç vardır…
Burada Seçimi yapacak kişi aslında yönetim değil Depo yöneticisi olduğunu hatırlamakta fayda var. Deponun ihtiyacını en iyi bilen kişi kimdir?

Hata 5: Proje için ön görülen basamakların hafife alınması, eğitimin göz ardı edilmesi

Birçok şirket, iyi tasarlanmış olduğu varsayılan  bir sistem satın aldıktan  kısa bir süre sonra üst düzeyde çalışır, hayata geçirmek için çaba sarfeder.
En iyi sistem bile o sistemi kullanacak personel yeteri eğitimi almadığı sürece  beklendiği gibi çalışmayabilir. Artan eğitim ve sistem kullanımının yaygınlaşması kullanıcıların sisteme olan güvenlerinin artmasını sağlayacak  aşamalı bir süreçtir.
Elia bilişim olarak şu ana kadarki deneyimleirmiz göz önüne alındığında: daha önce birotomasyon programı satın almış ve efektif olarak kullanamamış olan işletmelerin en önemli sorunu  Üretici firmanın Programı kullanacak  personele verilecedk eğitimi göz ardı etmiş oldukları idi.  O nedenle yapılan binlerce dolarlık yatırımlar artık servis desteği de sağlamayan yazılım firmalarına bağışlanmış paralar olarak kalmış, yanlış yatırımlar olarak yöneticilere sıkıntılar oluşturmuştur.

depo-otomasyonu-yazilimlari

Ücretsiz Depo Otomasyonu Yazılımı Seçme Makale ve Rehberi