_

Stok Sayım Programları

 

Stok sayımı için gerekli programlar  Nelerdir?  Neler Yapar ? Ne işe yarar ? Kimden alınır?

Neler Stoktur :
1- Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda tüketilecek ilk madde ve malzemeleri,
2- Üretim aşamasında bulunan yarı mamülleri,
3- İşletmenin satmak üzere ürettiği mamülleri,
4- Satılmak üzere elde edilmiş ticari malları,
5- Stok kalemlerinden hiçbirinin kapsamına girmeyen yan ürün,artık ve hurda gibi kalemlerden oluşan diğer stokları içerir.

Stok sayımı için şunlar yapılmalıdır:
hazırlık:Stok sayım planlamasının yapılması, sayım talimatının hazırlanması ve her stok kalemine müteselsil sıra numaralı bir sayım etiketi yapıştırılması,

a.Fiziki sayım yapılması
b.Konsinye malların ayrılması,
c.Hasar görmüş, modası geçmiş vb. stokların bulunup bulunmadığının tespiti,
d.Stok sayım sonucuna ilişkin olarak protokol tanzim edilmesi.
….

Stok Sayım Nedir?
her sene ya da her mali yıl sonunda şirletlerin depola- rında bulunan stokların fizik- sel adetleri ile sistemlerinde görülen rakamların birbirleri ile aynı olup olmadıklarını görmek amacıyla yapılan işlemdir..

STOK SAYIM OTOMASYONU Nedir?
Stok sayım yazılımları deponuzda stok işlemlerini kolay ve pratik yapmanızı sağlar.Yıl sonlarında veya belirli dönemlerde Deponuzu & Sevkiyatınızı durdurmadan dilediğiniz zaman firesiz STOK SAYMANIZI sağlar.

Depo Otomasyonunuz İşletmenize aşağıdaki faydaları sağlasa nasıl olurdu?

 • Hızlı Sayım.
 • Sayım sonuçlarını anında raporlandırabilme
 • Farkları otomatik işlemler kullanarak kapatma
 • Raf ve depo lokasyonu bazında ürün izleme
 • Kamyon ve Personel Takibi yapabilme
 • Ürünleri üretim tarihleri ve son kullanım tarihleri bazında
 • Ürün stok izleme
 • Garanti takibi yapabilme,
 • Birbirinden farklı ürünleri ayırt edebilme
 • Lot/Parti ve Serinolu izlenen ürünlerde her bir ürüne veya ürün grubuna dilediğiniz nitelikte değişken farklı özellik atama.
 • Sipariş kontrollü Yapma,
 • Giriş/çıkış işlemleri ile hatasız mal kabul/sevkiyat işlemi gerçekleştirme
 • Gelen malın bakiyesini izleme. T
 • Tümü teslim olmadan faturayı kapatmama opsiyonu
 • Müşteri bakiyesini izleme
 • Stoğun alınan siparişi karşılama miktarı,satınalma ve üretim
 • İhtiyaçını belirleme, gerekli mesajları oluşturarak çalışanı bilgilendirme
 • Alınan siparişi rezerve ederek, serbest stoğu gözlemleme özelliği
 • Satılan malın tekrar satışını engelleme.
 • Üretime verilen hammadde, çıkan yarımamül ve mamülü kontrol altına alarak günlük üretim girdisi/çıktısı oluşturma,
 • Maliyet hesaplama
 • Üretim iş istasyonu, üretim hattı veya fasoncunuz bazında üretimi denetimi.
 • Stok Kritik seviyeleriyle stoklara anlık müdahale,
 • Stoktakibini otomatik bildirme
 • Stok seviye denetimleriyle stoğun istenilen seviyede tutulması.
 • Eksik maldan dolayı kayıpların en aza indirilmesi.
 • Gerek oluyor ise sipariş için bilgilendirme
 • Gerçek FIFO ile deponuzda tarihi geçmiş mal sarfiyatının en aza indirilme
 • Logo, Netsis,SAP, Mikro Yazılımlarıyla online ve manuel işlem yapmadan entegrasyon
 • Microsoft Windows sürümleriyle uyumlu Microsoft SQL Server, Sybase, Oracle veritabanı
 • Çok kullanıcı çalışmaya uygun Microsoft Windows CE/Pocket PC
 • El Terminalleri uyumlu RF (Online) Terminaller ile çalışabilme yeteneği
 • Doğrudan Barkod Okuyucu ile çalışabilme yeteneği.
stok-sayım-programı

NE DERSİNİZ DEPONUZUN STOKLARI VE DEPONUZ KONTROL ALTINDA OLSUN MU?

O zaman ücretsiz depo otomasyonu danışmanımızı arayınız