_

Depo otomasyonu nedir?  Ne işe yarar?  Ne amaçla kullanılır?  Ne gibi avantajları vardır

Depo Otomasyon Sistemi; bir operasyondaki malların stoklanması ve hareketlerinin kontrolü esasına dayanan bir Bilgisayar destekli Teknolojik bir sistemdir
Depo otomasyon sisteminin detaylı kuruluşu ve işlemesi, ürünlerin nerede stoklanacağı, nereden toplanacağı ve bu işlemlerin hangi sırada yapılacağını belirleyen temel mantık ürün, lokasyon, miktar, birim ve sipariş kombinasyonlarını kullanmaktan geçmektedir. Depo Otomasyon Sistemlerinin gelişimi diğer birçok yazılım sistemlerinin gelişimine benzer.

İlk önce sadece depoda bulunan malların depolanması ve hareketlerinin kontrolünü yapan bir sistem olan depo otomasyon sisteminin rolü, basitce  üretimlerin takibi, taşıma yönetimi, sipariş yönetimi ve bütün bir muhasebe sistemine doğru genişlemiştir.

Operasyonla ilgili yazılımların dedesi olan MRP ile kıyaslarsak, MRP (Ürün Kaynak Planlaması) de ilk önce üretim alanındaki hammaddelerin planlanması için düşünülmüş bir sistem idi. MRP daha sonra MRPII adını alan üretim kaynak planlamasına dönüştü. MRPII, temel MRP sistemini baz olarak aldı ve bunun üzerine zaman planlaması ve kapasite planlaması mantığını ekledi. MRPII de zamanla Kurumsal Kaynak Planlamasına yani ERP ye dönüştü. ERP, MRPII nin üzerine finans, müşteri ve tedarikçi yönetimi fonksiyonelliklerini ekledi.

Şimdi ise Depo Otomasyon sistemlerinin depo-odaklı ERP sistemlerine dönüşmesi tartışılmaktadır. Açık olan odur ki, Depo Otomasyon Sistemlerinin, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemlerinin, Dağıtım İhtiyaç Planlamasının, Taşıma Yönetimi Sistemlerinin, Tedarik Zinciri Planlamasının, Gelişmiş Planlama ve Zaman Yönetiminin ve Üretim Yönetimi Sistemlerinin fonksiyonlarının üstüste binmesi ve bu şekilde birbirlerini kapsar şekilde gelişmesi operasyonlarını yönetebilmek için yazılım arayan firmalar için bir karışıklığa sebep olmaktadır.

Depo Otomasyon Sistemleri bir çok fonksiyonelliğe sahip olmaya devam etse de bir depo otomasyon sisteminin ana fonksiyonları hiç değişmemektedir. Bir depo otomasyon sisteminin ana amacı bir operasyondaki malların stoklanması ve hareketlerinin kontrolüdür. Yönlendirmeli toplama, yönlendirmeli tedarik (replenishment) ve yönlendirmeli yerleştirme, depo otomasyon sistemlerinin anahtarıdır. Bir depo otomasyon sisteminin detaylı kuruluşu ve işlemesi bir tedarikçiden diğer tedarikçiye çok değişiklik arzetmesine karşılık ürünlerin nerede stoklanacağı, nereden toplanacağı ve bu işlemlerin hangi sırada yapılacağını belirleyen temel mantık ürün, lokasyon, miktar, birim ve sipariş kombinasyonlarını kullanmaktan geçmektedir.

OTOMASYONA GEÇMEK NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLAR

•Depo Otomasyon Sistemi, envanterinizi düşürecektir!
•Depo Otomasyon Sistemi, iş gücü maliyetlerini azaltacaktır!
•Depo Otomasyon Sistemi, stoklama kapasitesini artıracaktır!
•Depo Otomasyon Sistemi, müşteri hizmetini artıracaktır!
•Depo Otomasyon Sistemi, Envanter Doğruluğunuzu artıracaktır!

Depo Çözümleri

Depo Çözümleri, toptan veya perakende ürün satışı yapılan işletmeler için El Terminalleri kullanarak depo sayımı ve ürün siparişi vermek üzere hazırlanmış mobil yazılımdır. El terminali kullanarak yapılan islem sonunda oluşturulan veriler hazırlanan transfer dosyaları yardımıyla PC ye aktarılmakta ve daha sonrada kurumun sistemlerine aktarılarak bilgiler güncellenmektedir.

Elia Bilişim Depo ve Lojistik Çözümleri sunar

Kaynak: Derleme: Elia Bilişim